X

電視

電台

熱門

節目主持人
曾志豪
基本資料
姓名 曾志豪
生日日期 22-11
主持節目 中女宅男殺很大, 瘋 Show 快活人
個人資料
強項 / 興趣 無不良嗜好
喜愛電影 周星馳作品
座右銘如果擔心完個樣野都唔會改變,就唔好擔心啦!
聯絡資料
電郵 tsangch@rthk.hk
  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站